Hållbarhet i fokus

test-header

“Medan exempelvis ekologiskt vin innebär begränsningar i bekämpningsmedel och konstgödsel handlar hållbar vinframställning om att ta ett helhetsansvar där allt måste inkluderas; koldioxidutsläpp, vatten- och elförbrukning, bekämpningsmedel, biologisk mångfald, tillsatser, arbetsförhållanden, transporter, flaskvikt … Att arbeta hållbart ska innebära att vineriet minskar påverkan på vår jord”.

Anders Melldén “2019 – Hållbarhetens år”
Svenska Dagbladet 30/12 2018

Vi på We & Wine är medvetna om vår påverkan på miljön och vår omvärld och glada över att hållbarhet inom vinindustrin är en fråga som får uppmärksamhet och nyanseras. 

Hållbarhet är ett stort och komplext ämne, och många av våra vinproducenter runt om i världen tar initiativ för sin omvärld på sätt som just nu är relativt okända. Här lyfter vi fram några av dem och berätta mer om hur de arbetar!

bloc marque taittinger

Taittinger är den tredje största producenten i Champagne och har under de senaste 10 åren utvecklat ett hållbart arbetssätt. Taittinger har planterat gräs i 90% av sina vingårdar på 228 hektar. Vingårdarna plogas med jämna mellanrum mellan Februari och Juli, vissa delar med hjälp av hästar. Herbicider används aldrig. Det traditionella sättet att arbeta hjälper vinrankan att gro djupa rötter och ta upp vatten och näring ur jorden.

Taittinger har idag två olika hållbarhets-certifikat. VDE (Vin Durable en Champagne) ”Hållbar vinodling i Champagne” samt HVE (Haute Valeur Environementale) ”Högt miljövärde”. Certifieringar omfamnar hållbar styrning, hantering av vattenförsörjning, gödningsmedel, och hanteringen av restavfall för att bevara en hållbar flora och fauna i vingårdarna.

 

Capture_SANCERRE-1017_177-1

Joseph Mellot är en sann ambassadör för regionen, med sammanlagt över 100 hektar vingårdar strävar Joseph Mellot efter att ständigt skapa ett uttryck troget varje appellations unika terroir.

Joseph Mellot har en stark hållbarhetsfilosofi som genomsyrar hela verksamheten – inte bara genom de ekologiskt certifierade vinerna Joseph Mellot producerar; de var även först i centrala Loire med att certifieras enligt ISO 14001, vilket garanterar total spårbarhet från druva till flaska, och är hängivna till att varje år förminska verksamhetens koldioxidavtryck.

 

 

nick-and-ollie

Villa Maria har ett långt gående hållbarhetsarbete, inte bara i vingårdarna med flera ekologiskt odlade vingårdar utan även ett helhetstänk inkluderat alla delar av kedjan.

Villa Maria har länge arbetat efter hållbara tillvägagångssätt och har varit en medlem i Sustainable Winegrowing in New Zealand sedan det skapades 1995 vilket har upprättade koder för hur vingårdarna och vineriet ska skötas, vilket granskas av extern part. Villa Maria var det första större vinproducenten på Nya Zeeland som certifierades av BioGro vilket inkluderar vingårdar, vineriet, bueljering och vinkällare. BioGro är en oberoende och ickekommersiell organisation för konsumenter och producenter. Under tiden på året då druvorna inte är ätmogna släpper man ut får släpper man ut dem på bete av gräs och blommor i vingårdarna vilket bidrar till naturlig gödsling av vingårdarna.