We & Wine develops its Spanish portfolio with Viña Real of CVNE

We are proud to announce the beginning of co-operation with Viña Real, part of CVNE, in Sweden.

The “Compañía Vinícola del Norte de España” (CVNE), was established  in 1879 and is one of the most well-known Rioja producers today. In addition to the eponymous “Cune”, the company now has four different wineries in the region. The Viña Real brand was launched in the 1920s, and became one of the pioneering wineries in making Crianza wines in oak barrels in this area. Viña Real’s wines are defined by a careful balance between tradition and modernity.

Vina Real’s vineyards extend from the mountains of Sierra de Cantabria down the slope towards the Ebro river basin. The mountains protect this Rioja Alavesa subregion, where the Atlantic climate is combined with calcareous and clay-based soils.

Viña Real’s winery in Laguardia –a monumental building of nearly 30 000 square meters– is integrated into the hill called Cerro de la Mesa. Red cedar wood in the shape of a fermenting vat natural light and gravity define this iconic winery designed by French architect Philippe Mazières.

VR wood

We & Wine förstärker Produktavdelningen med ny vinexpert

Vi är glada att meddela att vi utökar Produktavdelningen med en ny medarbetare. Margaux Barjou kommer att tillträda som Produktchef den 24:e feburari 2020. Margaux är ursprungligen från Frankrike och har därifrån en Mastersexamen i Vin och Management, liksom en gedigen bakgrund i både fransk och svensk vinindustri. Margaux specialiserade sig tidigt på Systembolagets unika arbetssätt och policys, och har djupgående kunskap om de unika delarna av den svenska vinmarknaden. Margaux kommer närmast från en tjänst hos en annan svensk vinimportör.

Det är med stor glädje vi välkomnar Margaux som en del av vårt team!

We & Wine AB

Markku Ropponen

We & Wine strenghtens its Product Team with a new wine expert 

We are pleased to announce the addition of a new member to our Product Department. Ms. Margaux Barjou will join us as Product Manager on February 24th, 2020. Originally French, Margaux holds a Master’s degree in ‘Wine and Management’  from France and has a solid background in both French and Swedish wine business. Margaux specialized early on in the processes and policies of Swedish Monopoly and has in-depth knowledge of the unique aspects of the relevant Swedish markets. Margaux moves to us from a position at another Swedish wine importer.

We are very happy to welcome Margaux to our team.

We & Wine

Markku Ropponen

Fondberg & Co becomes We & Wine

Fondberg & Co AB has been one of the leading players in the Swedish market for alcoholic beverages for over four decades. After the change in ownership in 2015 the company embarked on a transformation journey.

we wine

While we recognize and respect our history we have profoundly changed the foundation on which the company operates. Our focus is in development with long term goals, both in our relationships and in our commitment to our partners’ brands. We express passion for quality in everything we do. We believe in sharing, caring and communicating efficiently.

On our path we have now reached a point when the brand and the name also need to change. As of today we are We & Wine AB. “We” means our suppliers, our customers and ourselves as well as the whole ecosystem which is connected by the love for great wines, and of course “Wine” means all the great wine and other alcoholic beverage products that we are proud to represent and develop.

Another step on this transformation journey is that three key people, Lucas Spinnars, Lars Öjerbäck and Erika Nord, have been invited as partners in the company.

The wine business is truly a “people business”. Wine is both what we sell and what brings us together. It is our shared passion, says Markku Ropponen, Chairman of the Board at We & Wine AB.

Fondberg & Co blir We & Wine

Fondberg & Co AB har varit en av de ledande aktörerna på den svenska alkoholdryckesmarknaden i över fyra decennier. I och med ägarförändringen 2015 påbörjade företaget en förändringsresa.

we wine

“Samtidigt som vi är stolta över och värdesätter vår historia, har vi gjort grundläggande operativa förändringar. Vi fokuserar på stabil utveckling med långsiktiga mål, såväl gällande relationer som i vårt engagemang för våra partners varumärken. Allting vi gör genomsyras av en passion för kvalitet. Vi tror på öppenhet, omtanke och effektiv kommunikation” berättar man i ett pressmeddelande.

“Vi har nu kommit till en punkt i vår utveckling där det känns naturligt att byta vårt namn. Från och med idag heter vi We & Wine AB. ”We” representerar våra leverantörer, våra kunder och inte minst oss själva. Egentligen är det hela det ekosystem som sammanflätas av vår passion för vin och kvalitativa drycker. Självklart hänvisar ”Wine” till alla de produkter som vi med stolthet representerar och utvecklar” fortsätter pressmeddelandet att förklara.

Ytterligare ett steg i den förändringsresa de påbörjat är att tre nyckelpersoner, Lucas Spinnars, Lars Öjerbäck och Erika Nord, har bjudits in till att bli delägare.

”Vinbranschen är i allra högsta grad en ‘people business’. Vin är både det vi säljer och det som knyter oss samman. Det är vår gemensamma passion”, säger Markku Ropponen, styrelseordförande för We & Wine AB.

Fondberg and Ruhne family becoming strategic partners for Terreno wines

Fondberg and Ruhne family becoming startegic partners for Terreno wines

Fondberg and the Ruhne family are proud to announce a long-term partnership regarding distribution of wines of Terreno vineyard. The partners will import Terreno wines to Sweden through a jointly owned importing company and Terreno wines will also be sold by Fondberg to Swedish on-trade customers.

Terreno, where craftsmanship and organic production are key, is located in Greve in Chianti, Tuscany, with 25 hectares of vineyards and olive oil production. Terreno was established in the 16th century and has been owned and run by the Ruhne family for three decades. Terreno produces acclaimed classic, regional Chianti wines and limited volumes of modern wines. In Sweden Terreno is known for its certified organic wine Terreno Chianti Classico. The Ruhne family is also behind The Winery Hotel in Solna, which is the world’s first hotel with an urban winery in the same building.

“We’re happy that the Ruhne family with their knowledge, passion for wine and courage to think out of the box will be joining our growing tribe. Super people, super wines and great potential”, says Markku Ropponen, Chairman of the Board, Fondberg.

”This partnership will allow us to focus on developing Terreno simultaneously both in Sweden and in Chianti. This fits our long-term strategic vision of combining the production of wines we love while respecting the craftmanship of winemaking. We look forward to exciting times together!” says Sofia Ruhne, CEO at Terreno.

For questions, please contact:

Markku Ropponen
markku.ropponen@weandwine.se
Tel: +46 70 855 33 44

Sofia Ruhne
sofia.ruhne@terreno.se
Tel: + 46 73 511 00 45

Terreno Azienda Agricola, located in Greve in Chianti, was established in the 16th century and has been owned and run by the Ruhne family for the last three decades. www.terreno.se

Fondberg was established in 1975 and is one of the most experienced and innovative importers of alcoholic beverages in Sweden. www.weandwine.se

Fondberg förvärvar majoritetsandel i Vinovativa AB

FONDBERG FÖRVÄRVAR MAJORITETSANDEL I VINOVATIVA AB

Fondberg har förvärvat en majoritetsandel av aktierna i Vinovativa AB. Fondberg förvärvade aktierna från investerararen Magnus Wilkne i och med det köpeavtal som upprättades den 14:e December 2016.

Förvärvet gör Vinovativa till ett dotterbolag i Fondberg Group. Andra dotterbolag i Fondberg Group inkluderar Fondberg & Co AB, Modern Wines AB och Svensk Export Vodka AB. Köpet syftar till att gynna långsiktiga intressen och ligger i linje med både Vinovativas och Fondbergs strategiska mål. Vinovativa kommer, precis som de andra dotterbolagen i Fondberg Group, att drivas självständigt inom gruppen.

Produktportföljerna såväl som kundstockarna för både Vinovativa och Fondberg kompletterar varandra väl. Fondberg har de senaste åren varit framgångsrika med offerter till Systembolaget och är väl representerade på den svenska restaurangmarknaden. Vinovativa är mycket starka mot restauranger, framförallt i Fine Wine-segmentet, men också mot Tax-Free och gränshandeln. Med sammanslagna resurser blir den förstorade grupperingen markant starkare mot samtliga marknadskanaler.

Ägandet och rollerna för Vinovativas grundare, bröderna Christian och Mikael Monteil, förblir oförändrade i och med förvärvet. Detsamma gäller resterande delar av Vinovativas personalstyrka.

“Vi är glada över att få sällskap av sådana branschproffs i vår allt växande skara. Deras kunskaper, passion för kvalitet och expertkunskaper inom HORECA och Tax Free blir ett välkommet tillskott till den redan väldigt stora kompetens som finns i vår gruppering” säger Markku Ropponen, styrelseordförande i Fondberg

“Vi ser fram emot att få släppa lös de uppenbara styrkor och fördelar som styrkan av den här allieringen ger till Vinovativa. I och med samarbetet med Fondberg kan vi fokusera än mer på att utveckla våra leverantörers försäljning och deras varumärken” säger Mikael Monteil, VD och partner i Vinovativa.

Vinovativa grundades 2003 och har växt in i rollen som en av Sveriges ledande unga vinimportörer. www.vinovativa.se

Fondberg grundades 1975 och är en av Sveriges mest erfarna och innovativa importörer av alkoholhaltiga drycker. www.weandwine.se

Ytterligare information:

Fondberg Group AB
Markku Ropponen, COB
markku.ropponen@weandwine.se
+46 70 855 33 44

Vinovativa AB
Mikael Monteil, Managing Director
mikael.monteil@vinovativa.se
+46 70 305 99 21

fondberg-vinovativa

Fondberg Group acquires majority of Vinovativa AB

FONDBERG GROUP ACQUIRES MAJORITY OF VINOVATIVA AB

Fondberg has acquired majority of shares of Vinovativa from investor Magnus Wilkne and his companies by Share Purchase Agreement closed on December 14th, 2016.

The acquisition makes Vinovativa a subsidiary of Fondberg Group. Other subsidiaries of Fondberg Group include Fondberg&Co AB, Modern Wines AB and Swedish Export Vodka AB. This acquisition serves both Fondberg’s and Vinovativa’s strategic goals and is made with long term perspective. Vinovativa will, same as the other subsidiaries of Fondberg group, be developed and managed quite independently within the Fondberg group.

Product portfolios and customers of the Fondberg companies and Vinovativa complement each other extremely well. Fondberg has been and is consistently successful in tendering with the Monopoly and is well represented in the horeca market. Vinovativa is very strong especially in the high-end horeca market, in travel retail as well as in border trade. Joining forces will make the enlarged group considerably stronger both in on-trade and off-trade markets.

The ownership and status of Vinovativa’s founding partners Mikael and Christian Monteil as well as employment relations of the personnel of Vinovativa remain unaffected in the acquisition.

“We are happy to have such great professionals to join our growing tribe. Their skills, passion for quality and expertise of horeca and travel retail business will further enhance the already remarkable skill sets of Fondberg Group” says Markku Ropponen, COB of Fondberg.

“We’re looking forward to realizing the obvious strenghts this alliance will bring to Vinovativa. Joining forces with Fondberg will allow us to focus even more in growing our suppliers’ business in Sweden” says Mikael Monteil, Managing Director and Partner of Vinovativa.

Vinovativa was established in 2003 and has developed into one of Sweden’s leading younger wine importers and distributors. www.vinovativa.se

Fondberg was established in 1975 and is one of the most experienced and innovative importers and distributors alcoholic beverages in Sweden. www.weandwine.se

Additional Information:

Fondberg Group AB
Markku Ropponen, COB
markku.ropponen@weandwine.se
+46 70 855 33 44

Vinovativa AB
Mikael Monteil, Managing Director
mikael.monteil@vinovativa.se
+46 70 305 99 21

fondberg-vinovativa

Syditalinsk vinvärme från Kampanien Apulien och Basilicata – Dinvinguide

061016

” Regionerna Apulien, Basilicata och Kampanien har fångat mitt vinhjärta. Efter resor fyllda av genuin och rustik mat, antika städer och unika viner med personlighet och hjärta, så är jag förlorad och betagen.”

Sofia Ander är vinjournalist på DinVinguide.se och skriver en artikel om södra Italien. Där lyfter hon fram vinerna från producenten Basilisco och skriver om t.ex. Teodosio: “Gott, värmande och ärligt till en prislapp som gör mig glad”.

Hon fortsätter även om Apulien och vill visa upp en annan sida av primitivo-druvan än de “urvattnade och sockrade varianter” som återfinns “appassimento-träsket”. Ognissole Primitivo beskrivs med “…en ny dimension och ett djup som många producenter från Apulien kan sakna”.

http://www.dinvinguide.se/…/syditaliensk-vinvarme-fran-kam…/

Basilisco Teodosio Aglianico del Vulture kostar 169 kronor i beställningssortimentet:
www.systembolaget.se/79597

Basilisco Aglianico del Vulture kostar 289 kronor i beställningssorimentet:
www.systembolaget.se/73521

Ognissole Primitivo di Manduria kostar 159 kronor i beställningssortimentet:
www.systembolaget.se/75476

 

Prissänkning på fyndstämplade australiensare!

Från 1 September sänks Margan Semillon från 105 till 99 och Ferngrove Cabernet Sauvignon från 99 till 69!

Margan Semillion som bland annat fått tärningskastet 6 av Svenska Dagbladet lanserades för 119 kronor, sänktes sedan till 105 och kostar från och med 1 september 99 kronor. Bordeauxdruvan Semillon trivs väl i australiensiska Hunter Valley och genererar viner med lång hållbarhet och utvecklingspotential. Att glömma bort i källaren några år och dricka till kycklingrätter eller att dricka nu till delikata fiskanrättningar och/eller rätter med färska grönsaker.

Ferngrove Cabernet Sauvignon från Margaret River framhålls av Boxtoppen.se som ett ”Superfynd”. Vinet sålde så bra vid lansering att det tömde lagren i Sverige. Innan nya flaskor hunnit till Sverige hade konkurrentvinerna för långt försprång och vinet blev av med sin hyllplats på Systembolaget. Ferngrove Cabernet Sauvignon sänks från första 1 september från 99 till 69 kronor. Det är ett stiltypiskt Cabernet Sauvignon-vin som passar utmärkt till såväl hamburgare som en klassisk köttbit.

Margan Semillon artikelnummer 5555

Ferngrove Cabernet Sauvignon artikelnummer 3309

thumbnail_Margan Semillon Ferngrove Cabernet Sauvignon

Fynda Aglianico

Allt om vin vinprovargrupp med några av sveriges mest namnkunniga vinrecensenter har provat viner i beställningssortimentet och vaskat fram i 11 Fynd-viner från 69 kronor och uppåt. Ett av dem är Teodosio Aglianico del Vulture från producenten Basilisco, belägen i Italienska Basilicata. Vinerna från Aglianico del Vulture kan du läsa mer om här.

Teodosio Aglianico del Vulture som får betyget Fynd beskrivs som: “Spänstig, druvtypisk, pinjetonad doft med intressant profil. Stram, köttig, mycket matkrävande smak med härlig struktur.”

Vinet kostar 169 kronor och finns i beställningssortimentet på Systembolaget (artikelnummer 79597 – och kan beställas här).

TEODOSIO

Länk till artikeln finns här.

Topprecension för Billaud Simon

Hela 92 poäng tilldelades Billaud Simon Tête d’Or Chablis 2014 av Livets Goda tidigare i Augusti. Vinet som görs av enbart gamla stockar, i princip uteslutande från vingårdar belägna i direkt anslutning till premier cru- och grand cru-vingårdar. Vinet kostar 179 kronor och går att beställa via Systembolaget med beställningsnumret 75356.

Livets Goda beskriver vinet som “Blommig med komplex doft av kaprifol, havtorn, vita vinbär och lemoncurd. Lätt elegant, mineralrikt med bra balans, fin limesyrlighet och lång eftersmak med smak av kanderade citronskal och knäck. Mycket trevlig”

J.Billaud.Simon_Chablis_Tete-dor

90 poäng till Villa Maria Private Bin Riesling 2014

Härliga betyg till Villa Maria och deras torra riesling från Marlborough. I Livets Godas Nyhetsbilaga augusti 2016 fick Villa Maria Private Bin Riesling 90 LGP (Livets Goda-poäng).

Eva Weckström recenserade vinet som “Fräscht fruktig och mineralrik doft av diesel, syrliga päron och jäst sam smak av passionsfrukt och nektarin. Fin fruktighet, härlig syra och mineralitet samt ett långt och saftigt avslut.”

 

Villa Maria Riesling 90 LGP

Ekologisk pinot noir från Villa Maria hyllad

Villa Maria Cellar Selection Organic Pinot Noir with Concours Mondial Gold Medal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologisk pinot noir från Villa Maria hyllad i senaste numret av Livets Goda!

“Mörk mättad rubinröd färg och insmickrande doft av mörka bigarråer och plommon samt mörk choklad. Mycket rik på frukt, i smaken underbart syrlig hallon- och körsbärsfrukt, bra balans med något kännbar alkohol, chokladtoner, rökt skinka, mullig frukt, fin koncentration som klingar ut i ett långt och saftigt avslut. Jättebra.”

93 poäng!

Vinet, Villa Maria Cellar Selection Organic Pinot Noir 2014, är ekologiskt certifierat och produceras av Nya Zeelands mest prisbelönta vinproducent kostar 149 kronor och går att beställa via:

http://www.systembolaget.se/dryckeslista?items=8839301%3

AIX Rosé ett av sommarens 12 bästa roséviner

AIX Rosé

AIX Rosé – Ett av sommarens 12 bästa roséviner enligt Livets Goda.

Livets Goda skriver: “Laxrosa färg. Ganska stor doft med inslag av blodgrape, granatääple och röda vinbär. Svagt blommig smak, torr och bärig. Fin syra i ganska tät stil. Mycket bra.”

Vinet kostar 119 kronor och finns i systembolagets beställningssortiment.

Det går att beställa via: http://www.systembolaget.se/dryckeslista?items=7614101%3

Lyx-rosé från Sancerre i Allt om Vin

image001

När man vill lyxa till det på bryggan eller när fisken ska grillas kan det vara en idé med Sancerre Rosé.

Rosévin målas ibland fram som enkla saftiga viner att läppja på i solen. Det kan vara så långt mycket mer än så. Många områden i världen tar rosévin på blodigt allvar. Så är det bland annat i Sancerre i loiredalen där man gör stringenta roséviner av Pinot Noir.

Linda Stensen är en av sveriges ledande vinjournalister och i månadens nummer av Allt om Vin lyfter hon fram Domaine Vacheron Sancerre rosé som en av sina favoriter!

“Här briljerar en av mina favoritproducenter i Sancerre med ett charmerande bärigt och finessrikt rosévin. Personligt och elegant med underbara nyanser av mineral, röda bär och citrus.”

Vinet som kostar 199 kronor går att beställa på Systembolaget via: www.systembolaget.se/73490

Provence leder det rosa kriget!

AIX

http://www.sydsvenskan.se/2016-05-20/provence-leder-i-rosa-kriget

 Anders Fagerström lifter fram AIX rosé som ett av de bästa beställningsoséerna. 5 av 5 möjliga!

 2015 AIX Rosé, 119 kr76141, Provence, Frankrike, kvalitet 3. Rosé. Kallrosa. Doftar och smakar som det ser ut: krispigt och friskt med procensalsk örtighet och lätt nypande syra och bra längd. Bra för många tillfällen, särskilt till sallader och fiskrätter.

Viner värda en hyllplats

image001

Becker Pinot Noir

#72961, 149 kr . Medelfylligt rött vin.

Becker har gjort sig ett namn för sina välgjorda röda viner av pinot noir, eller spätburgunder som den kallas i Tyskland. Finstämd pinotkaraktär som påminner om en bra Bourgogne med söta röda bär och choklad. Drick till grillad kyckling.

Läs mer »