Pieter Carstens/Leeuwenkuil Family Vineyards

Pieter Carstens är chefsvinmakare hos Leeuwenkuil Family Vineyards. Tillsammans med Familjen Dreyer, ägare av Leeuwenkuil, har han på kort tid utvecklat företaget till en av de mer tongivande producenterna av vin i Sydafrika. Många av Sydafrikas bäst säljande viner innehåller vin som produceras hos Leeuwenkuil, som idag producerar ca 22 miljoner liter vin. 2008 gick Willie Dreyer från att vara endast druvodlare till att börja producera vin genom att bygga sitt första vineri. Efter att ha börjat med de 45 ha han ärvde, förfogar han nu över 1250 ha och 2 vinerier, ett i Stellenbosch och ett i Swartland. Med stora framgångar på flera internationella marknader fokuserar producenten nu mer på att utveckla sina egna varumärken än att sälja vin till andra, och Pieter Carstens egna signaturviner är ett särskilt kapitel i historien om Leeuwenkuil. Druvorna kommer uteslutande från vingårdar som certifierats IMO Fair for Life. Faktum är att producenten certifierat hela 70% av sin areal, med målet att uppnå 100% inom kort. Certifieringen säkerställer goda arbetsvillkor i hela produktionskedjan, och är också kopplat till principerna för rättvis handel. En premie, baserad på försäljningsintäkterna, tillfaller årligen arbetarna på de certifierade vingårdarna där ett demokratiskt valt arbetarråd beslutar om vad pengarna ska användas till. Vanligtvis används pengarna till att utveckla gemensamma sociala behov såsom daghem och skolor, men kan ibland också användas till att köpa delar av vingårdarna för ett mer långsiktigt inflytande och självbestämmande. Rättvis handel är en av de bästa metoderna för att stärka länkarna i värdekedjan, och att föra olika parter närmare varandra för gemensamma mål.

 

Läs mer »